• NBA 2K 中文网已完成论坛程序更新,如有 bug 请及时联系管理员

最新资讯 官方推特消息待编辑

NBA2K机器人

Moderator
管理成员
4v4, goaltending, a 4pt line, and 2XREP
1f525.png


-----------------------
原文链接

代码:
https://twitter.com/NBA2K/status/1172861071767392256
 

ass

New Member
我vc无缘无故没了,自己充了两次一共充了得有800多,第二次690充了45万vc,还剩20多万,昨晚还有,今天晚上一上来剩2.5万,卧槽别人弄100块买20美金弄阿根廷地址,都能冲上万的,750万vc,我天天论坛留言,觉得不公平,现在扣人民币玩家vc?还让不让玩了?我要求
 
顶部